Vaarproeven bevestigen geringe vaarweerstand van de MienSkip-sloep

Voor een verdere groei van het elektrisch varen zijn twee factoren van belang: (1) prijs, en (2) actieradius.

Bij “actieradius” is de vaarweerstand van de boot cruciaal. Immers hoe minder vaarweerstand , hoe minder energie je verbruikt, en hoe verder je met je accupakket kunt varen.

Om hieraan tegemoet te komen heeft SEFF bij de Sneeker scheepsontwerper Vripack een sloep laten ontwerpen, die (a) goedkoop is, en (b) een lage vaarweerstand heeft: de MienSkip.
Voor meer info: zie http://www.mien-skip.nl/

Na de ontwerpfase heeft SEFF in samenwerking met de Werktuigbouwkundige alumnivereniging van de UTwente vaarproeven gedaan. De meetresultaten zijn weergegeven in onderstaande grafiek.

Grafiek: Meting vaarweerstand aluminium MienSkip

Uit de grafiek kan de voorzichtige conclusie worden getrokken, dat de vaarweerstand van de aluminium MienSkip (rode lijn voor rugwind, blauwe lijn voor tegenwind) inderdaad ca 20% lager is ten opzicht van vergelijkbare pleziervaartuigen
Dus kun je met een MienSkip met hetzelfde accupakket ca 20% verder varen.