Bestuur

SEFF is de stichting in Fryslân waar kennisinstellingen, de watersportrecreatie en -branche en
organisaties uit de recreatie-, natuur- en milieu-sector in participeren.

Bestuur SEFFF

Ale Bok

Voorzitter
Steven Duursma

Steven Duursma

Secretaris

Anne Frans van der Meer

2e secretaris
Bestuur SEFFF

Tjalling Wiersma

Penningmeester

Gert Colenbrander

Technische Innovatie
Bestuur SEFFF

Tjerk Jansma

Kenniscentra & keuringen
Bestuur SEFFF

Sytze Kooij

Recreatie & jachtbouw
Bestuur SEFFF

Abele de Jong

Adviseur Technische Innovatie
Bestuur SEFFF

Folkert Posthuma

Adviseur Bedrijfsleven/Accutechniek