Stimuleren elektrisch & hybride varen in de Provinsje Fryslân

SEFF is de stichting in Fryslân waar kennisinstellingen, de watersportrecreatie en -branche en
organisaties uit de recreatie-, natuur- en milieu-sector in participeren.

Waar staat SEFFF voor?

SEFFF is een onafhankelijke stichting en heeft als doel om het FOSSIELVRIJ VAREN in de Provincie FRIESLAND te stimuleren. De speerpunten van onze activiteiten zijn PROMOTIE en INNOVATIE.

De promotie concentreert zich op onafhankelijke voorlichting (het verstrekken van deskundige informatie over bestaande oplossingen op diverse deelgebieden (elektrisch varen, accu’s, hybride varen , bio brandstoffen, ….) en op beleving (demonstratie, elektrisch proefvaren tijdens verschillende Friese watersport-evenementen).

De innovatie heeft als doel om nieuwe/verbeterde technische oplossingen aan te dragen, zodat fossielvrij varen ook prijstechnisch aantrekkelijk wordt. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de alumnivereniging Principia/UTwente).

Focuspunten zijn:

  1. het MienSkip: een goedkope (eventueel zelf te bouwen) sloep met een bijzonder lage vaarweerstand en daarmee speciaal geschikt voor elektrisch varen
  2. SEFFF-sim: rekenmodules waarmee het elektrische energieverbruik bij gegeven vaarsnelheid kan worden berekend en de bijbehorende vaarduur bij gegeven accucapaciteit
  3. SEFFF-schroefselectiemodule: een rekenprogramma waarmee de stuwkracht, het gevraagde vermogen aan de schroefas en het open water rendement van scheepsschroeven kan worden berekend
  4. een goedkope elektrische aandrijflijn met een hoog rendement De beide rekentools en het ontwerp van de aandrijflijn (inclusief de know how) zijn gratis beschikbaar, zowel voor het bedrijfsleven als voor de geïnteresseerde consument.

Actueel

Marktonderzoek naar elektrisch varen

Een groepje studenten van de faculteit Economics and Business van de Rijksuniveristeit Groningen heeft een marktonderzoek gedaan. Het verslag kan je lezen door op het linkje te klikken: Final advice…
Lees meer

Samen in actie voor duurzaam varen

Op Boot Holland is de afgelopen dagen gesproken over hoe duurzaam wij varen. Dat gebeurde op initiatief van de Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farre Fryslân (SEFFF). Hoe krijgen we de…
Lees meer

Rekenmodule vereiste accucapaciteit voor gewenste vaartijd en vaarsnelheid

Deze rekenmodule stelt u in staat om een berekening te maken voor uw schip. Door de waarden in de invoervelden aan te passen kan worden berekend hoeveel elektrisch vermogen er voor uw schip nodig is en hoeveel accucapaciteit, afhankelijk van gewenste vaarafstand en vaarsnelheid. Op de meeste Friese wateren geldt een maximum snelheid van 9 km/u.

Veelgestelde vragen

Menu