Wat is Renewable Diesel en wat is HVO100?
Blauwe Diesel  is een vorm van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). In praktijk noemen veel mensen in Friesland alle HVO Blauwe Diesel. De merknaam Blauwe Diesel is eigendom van het Friese bedrijf Future Fuels Wholesale, die in 2017 hun HVO deze naam mee gaf. Echter de producent Neste vond de naam Blauwe Diesel niet internationaal genoeg, dus heet de HVO100 voortaan Neste MY Renewable Diesel. Dan heb je nog HVO20 of HVO50. Dat is HVO in verhouding 20%/50% gemengd met gewone diesel. Deze mengvormen worden in Nederland verkocht onder de naam Blauwe Diesel 20 en Blauwe Diesel 50.

Wat is GTL en wat is het verschil met HVO?
GTL staat voor Gas-To-Liquids. Het is een synthetische diesel, die gemaakt wordt uit aardgas en is daarom een fossiele brandstof, die niet duurzaam genoemd mag worden. GTL heeft een samenstelling die vergelijkbaar is met die van HVO100. Deze synthetische diesel brandstoffen verbranden schoner dan conventionele diesel en stoten daardoor bij verbranding veel minder schadelijke stoffen uit dan gewone diesel.

Is HVO100 hetzelfde als biodiesel?
Nee. Biodiesel wordt ook wel FAME (Fatty Acid Methyl Ester) genoemd en is gemaakt van plantaardige olie, frituurvet of dierlijk vet. Door een veresteringsproces is de glyceride uit de grondstof gehaald en de brandstof dun vloeibaar geworden. HVO heeft een ander scheikundig procedé ondergaan door de plantaardige olie te behandelen met waterstof. Daardoor heeft het een andere samenstelling dan FAME, waardoor het een veel hoogwaardiger product is.

Waar wordt HVO100 van gemaakt? En concurreert het met voedselvoorziening (Food for Fuel)?
HVO die gebruikt wordt voor Neste MY en Blauwe Diesel wordt gemaakt van restvetten en oliën uit de voedingsmiddelenindustrie en restaurants. Het heeft dus eerst een voedseldoel gediend. Het is in Nederland ongewenst om HVO te maken uit pure plantaardige oliën die ook gebruikt kunnen worden in de voedselvoorziening.

Waar kan ik HVO100 tanken?
Er zijn meerdere locaties waar je bij tankstations aan het water HVO100  kunt tanken:
– Wester watersport Earnewald
– RFU jachtspecialist Irnsum
– Jachthaven Langweerderwielen Boornzwaag
– Texaco Veenema Sneek
– Jachtcharter Wetterwille Terherne
– Schraa Watersport Woudsend
– Sirag Watersport Warns

Op veel plaatsen aan de wal is ook HVO100 verkrijgbaar, maar dan moet u het vandaar wel met een Jerrycan naar de boot brengen.
Kijk voor een actueel overzicht van tanklocaties aan de wal op op Onze distributeurs | Neste

Vermindert het gebruik van Blauwe diesel en HVO100 de kans op verstopping van de brandstoffilters?
De wettelijk verplichte toevoeging van biodiesel (FAME) aan gewone diesel veroorzaakt bij lage omgevingstemperaturen een vette substantie die filters kan verstoppen. HVO100 is geschikt voor het gebruik bij extreem koude weersomstandigheden, tot min 41 graden.

Kan HVO100 gebruikt worden in alle bootmotoren?
Evenals GTL voldoet HVO100 niet aan brandstofnorm EN590 vanwege de te lage vloeistofdichtheid. Desondanks staat Volvo Penta het gebruik er van toe. In de handleidingen van Vetus motoren staat dat alleen EN590-brandstof mag worden gebruikt. GTL voldoet daar niet aan, maar het gebruik ervan wordt gedoogd.  Yanmar was tot nu toe van mening dat gebruikers van hun motoren   zonder problemen GTL en dergelijke brandstoffen kunnen gebruiken maar dat officieel het gebruik daarvan niet is goedgekeurd omdat deze brandstoffen onvoldoende zijn getest. Vanaf januari 2022 heeft Yanmar het gebruik van HVO officieel vrijgegeven voor alle  motoren tot 90 kiloWatt. Voor bestaande motoren waarin conventionele brandstof is gebruikt beveelt Yanmar aan de brandstofslangen en (nitril)rubber pakkingen te vervangen.

HVO bevat geen aromatische koolwaterstof componenten. Dat is wel het geval bij de gewone diesel. Bij oudere dieselmotoren veroorzaken deze aromaten in de gewone diesel zwelling van rubber afdichtingen. Ervaring met het toepassen van de synthetische brandstoffen GLT of HVO100 leert dat de gezwollen pakkingen terug krimpen naar de oorspronkelijke vorm. Hierdoor kunnen er kleine lekkages ontstaan. In oudere dieselmotoren is waakzaamheid daarom gewenst. Om problemen te voorkomen is het raadzaam om alle afdichtingen van rubber die in contact komen met de brandstof te vervangen door Viton. Vanaf 2010 zijn alle motoren reeds voorzien van Viton afdichtingen.

Kan ik gewone diesel en Blauwe Diesel en HVO100 door elkaar gebruiken?
Ja. Blauwe Diesel en HVO100 zijn zogenaamde drop-in fuels. Dat betekent twee dingen. Je kunt zonder aanpassingen Blauwe Diesel of HVO100 in je motor gebruiken. En je kunt ook te allen tijde wisselen tussen Blauwe Diesel of HVO100 en gewone fossiele diesel.

Waarom valt het gebruik van Blauwe Diesel en HVO onder duurzaam en schoon varen?
Bij de verbranding van HVO wordt evenveel CO2 uitgestoten als bij de verbranding van fossiele diesel. Deze CO2 is echter afkomstig uit biologische grondstoffen en niet uit fossiele grondstoffen waardoor deze uitstoot niet leidt tot de toename van de CO2 concentratie in de atmosfeer. Bij de productie van HVO wordt nog wel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Daardoor bedraagt de uitstoot van “vuile” CO2 van fossiele oorsprong over de gehele WTW (well-to-wheels) keten maar ongeveer 10% van de uitstoot bij de verbranding van fossiele diesel (waar ook GTL toe behoort). Naast dit grote duurzaamheidsvoordeel geeft de verbranding van HVO ook veel minder schadelijke stoffen dan de verbranding van gewone diesel.
Wetenschappelijke studies en tests op de wegen hebben aangetoond dat doorHVO100te tanken, de volgende vermindering in de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gerealiseerd, vergeleken met de uitstoot bij gebruik van conventionele zwavelvrije diesel. 

  • tot 33% lager niveau van fijne deeltjes
  • tot 9% minder stikstofoxiden (NOx)
  • tot 30% minder koolwaterstoffen (HC)
  • tot 24% lagere uitstoot van koolmonoxide (CO)
  • verlaagde niveaus van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK)

Bron: Factsheet NESTE MY Renewable Diesel

Bovendien is HVO100 geurloos en ruik je geen uitlaatgassen zoals bij gewone diesel en is het uitlaatgeluid minder. Dus vooral voor de wind een stuk gezonder en aangenamer varen.

Heeft Blauwe Diesel/HVO nog andere voordelen voor gebruik in de boot?
Een regelmatig voorkomend probleem bij het gebruik van dieselbrandstof aan boord van schepen is bacterievorming. Gebruikers van GTL en HVO melden met enige regelmaat dat deze problemen zijn opgelost sinds ze zijn afgestapt van het gebruik van conventionele diesel.
Echter, bacterievorming vindt plaats op het grensvlak tussen water en dieselolie in de tank. Bacteriën houden zich op in het water maar voeden zich met stoffen uit de dieselolie. De ene stof is misschien wat smakelijker dan de andere, maar er bestaat geen dieselbrandstof die deze voedingsstoffen niet bevat. Voorwaarde voor het optreden van bacterievorming is dus het aanwezig zijn van vrij water in de brandstoftank en niet water, dat is opgelost in de dieselbrandstof. Het is daarom van groot belang te voorkomen dat er water in de brandstoftank komt. Een veel voorkomende oorzaak in de recreatievaart is dat in de wintermaanden bij een niet volledig gevulde tank condensatie van waterdamp op de koude tankwand plaatsvindt en het gevormde water door de dieselolie naar de bodem van de tank zakt.

Heeft gebruik van Blauwe Diesel en HVO100 nadelen?
Ja. Het is wat duurder. Ga uit van zo’n 15 tot 20 cent per liter. Dat is per liter best fors maar als je omrekent hoeveel liter je gebruikt op jaarbasis, dan valt het totaalbedrag wellicht mee. Als je bijvoorbeeld per jaar 500 liter diesel tankt dan scheelt dat per jaar € 100. Daarvoor vaar je wel heel veel duurzamer en schoner.

Zijn er al vaartuigen die op Blauwe Diesel/HVO varen?
Ja, de bekendste is het Statenjacht Friso.  Yachtcharter Wetterwille en Schraa Watersport maken o.a. gebruik van Blauwe Diesel/HVO. Ook de vaartuigen van Rijkswaterstaat, Provincie Groningen en Friesland en Staatsbosbeheer varen op HVO van Neste.

Geeft het gebruik van HVO smurrie in de tank?
Nee, HVO bevat geen componenten, die kunnen leiden tot smurrievorming.

Geeft het gebruik van HVO geuren, als bij een patatkraam:
Nee, er zitten geen organische componeneten in HVO, het is volledig reukloos, ook reuklozer als dieselolie.

Zijn er wel voldoende restvetten/oliën  uit de voedingsmiddelenindustrie om aan de vraag te voldoen?
Er worden op dit moment nog productiefaciliteiten bijgebouwd. Dat doet men nietals er schaarste aan grondstoffen wordt verwacht.

Waar vind ik meer feiten en cijfers over Blauwe Diesel en HVO?
Kijk op: www.neste.nl/neste-my-hvo-diesel of www.futurefuels.nl  en in een uitgebreid artikel in het juni 2020 nummer van het maandblad Zeilen.

Een interessant artikel in de volkskrant:  20220912 De Volkskrant Neste artikel

Een artikel uit het loonwerkerstijdschrift GRONDIG nr. 4 2018 (Het antwoord is niet altijd ja)

Interview met Rienk Broers, voorzitter regioteam Friesland van het Watersportverbond Waarom vaart Rienk Broers op blauwe diesel? – Watersportverbond

 

Fossielvrije diesel