Privacybeleid

  • SEFF houdt voor het verlenen van haar diensten uw naam,  e-mail-adres, toegangsnummer en indien van toepassing uw betaalgegevens vast. Met het aan SEFF verschaffen van deze gegevens stemt u er mee in, dat SEFF hiervan gebruikmaakt in haar communicatie met u. 
  • Daarnaast worden kwantitatieve gebruiksgegevens bewaard om steeds de geboden informatie op de behoeften af te stemmen.
  • SEFF verbindt zich deze gegevens niet, behalve als zij daartoe op wettelijke gronden wordt gedwongen, aan derden te verstrekken.