Samenwerking Watersportverbond en SEFFF

30 Oktober 2021

Het watersportverbond en SEFFF werken samen op het gebied van duurzaam varen.

Stifting foar Elektrysk en Fossielfry Farren yn Fryslân (SEFFF) en het Nederlands Watersportverbond geven voorlichting over duurzaam varen. Wist je dat je via SEFFF een bouwpakket kunt kopen om zelf je elektrische sloep te (laten) bouwen? Ook geeft de stichting informatie aan mensen die al een boot hebben en graag elektrisch willen gaan varen: welk motorvermogen en accupakket heb je dan nodig zodat je niet het laatste stukje naar de haven moet roeien omdat de accu leeg is? SEFFF kan je helpen met berekeningen om daarvoor de goede keuze te maken. Voor meer info, zie www.SEFFF.frl 
E: info@SEFFF.frl

Het Watersportverbond wil, net als SEFFF, ook bijdragen aan duurzame watersport door voorlichting te geven over elektrisch varen en blauwe diesel. Wist je dat je door blauwe diesel te tanken ook al bijdraagt aan minder schadelijke uitstoot van de dieselmotor van je boot? Ook behartigt het Watersportverbond de belangen van de kleine watersporter, die op de SUP, in de roeiboot of kano per definitie emissievrij vaart. Als je in de praktijk obstakels ervaart in jouw vaarwater, neem dan contact op met het Regioteam Fryslân van het Watersportverbond. Ook ideeën voor verdere ontwikkeling van kleine vaarwegen zijn welkom via fryslan@watersportverbond.nl

De voorzitter van het Friese regioteam van het watersportverbond geeft  vanaf vorig jaar al het goede voorbeeld. Lees hier het interview met Rienk Broers. 
20220801 interview rienk broers in pdf

Contactpersonen:
Iris Rusz: Kon Nederlands WatersportVerbond – RegioTeamFriesland