Recreatievaart onderbelicht in mobiliteitsprogramma provincie

Provinciale Staten behandelen 21 december het mobiliteitsprogramma. De ambities voor verduurzaming van alle vormen van mobiliteit zijn hoog: In 2030 al bijna 48% reductie!
Voor de recreatievaart, ook een vorm van mobiliteit is geen enkele maatregel voorzien om die reductie te halen en dat is onvoldoende. SEFFF stelt voor om in het recreatief vaarnetwerk drie maatregelen te treffen om de energietransitie een boost te geven:

  • Bevorder het gebruik van HVO100 (Fossielvrije diesel).
  • Stimuleer het realiseren van een betrouwbaar fijnmazig netwerk van laadpalen aan het water.
  • Realiseer meer fossielvrije en electric only-routes te beginnen in de kwetsbare gebieden.

Voor de volledige zienswijze zie:
20220902 Zienswijze mobiliteitsprogramma