Kleine watersporter fossielvrij genieten in het Bûtefjild

30 Oktober 2021

Vrijdag 15 oktober 2021 verkenden inwoners van Friesland per kano, SUP of in een elektrische sloep het Bûtefjild, het prachtige natuurgebied tussen Feanwâlden en Ryptsjerk. Het nieuwe gemaal Ryptsjerk, dat vispasseerbaar is geworden, werd feestelijk geopend. De dag stond in het teken van elektrisch varen. In het Bûtefjild is een fossielvrije vaarroute uitgezet. Reden genoeg voor het Watersportverbond en Stifting foar Elektrysk en Fossielfry Farren yn Fryslân (SEFFF) om tijdens deze druk bezochte beleefmiddag samen voorlichting te geven over duurzaam varen.

Elektrische sloepjes, kanoërs en SUPpers hebben aan het Bûtefjild een prachtig vaargebied. Kleine beschutte watertjes en rietkragen, open waterplassen, petgaten en uitgestrekte rietvelden beleef je vanaf het water immers heel anders dan per fiets of te voet. Tijdens de beleefmiddag op 15 oktober stapten honderden mensen in een elektrische sloep om het Bûtefjild vanaf het water te ervaren, of verkenden dit gevarieerde aantrekkelijke natuurgebied per kano of SUP, op zoek naar de ijsvogel, grote zilverreiger of roerdomp. Voor de kleintjes was er een ontdekkaart met foto’s van planten en dieren die ze konden tegenkomen. Of een van hen de otter heeft zien wegduiken? Wie zal het zeggen…

De beleefmiddag had als doel het publiek te laten kennismaken met elektrisch varen en met alles wat in het Bûtefjild recreatief te zien en te beleven valt. En dat dat heel wat is kun je lezen op de gratis inspiratiekaart ‘Bûtefjild en omgeving’, met vaar-, fiets- en wandelroutes. Alle deelnemers kregen deze mee. Heb je de kaart gemist? Haal hem dan op bij een van de Toeristen Informatiepunten in de dorpen in en rond het gebied.

Door het gebied loopt de Bûtefjildvaarroute. Een deel van de vaarroute, tussen de beide sluizen, is alleen toegankelijk voor elektrische en hybride aangedreven boten. Ook voor kanovaarders en SUPpers is de route heel geschikt. De route is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, die de Grutte Wielen bij Leeuwarden verbindt met het Lauwersmeergebied.

Het Bûtefjild bestaat uit verschillende deelgebieden met uitdagende namen zoals de Lodde Hel, de Houtwiel en Japmuoiskolk. De eeuwenoude dorpen van Wetterwâlden liggen als een hoefijzer om het Bûtefjild. Samen worden ze omsloten door wetter en wâlden: water en wouden. Streven van het project ‘Wetterwâlden Bûtefjild’ voor verdere ontwikkeling is om het oude ‘waterplaatje’ weer compleet te maken, door kleinschalige historische vaarwegen met elkaar te verbinden, van oost naar west en van noord naar zuid. Ideeën daarvoor zijn te vinden op butenfjild_vaarroute2.pdf . Het Watersportverbond denkt over de uitwerking daarvan graag mee.

Stifting foar Elektrysk en Fossielfry Farren yn Fryslân (SEFFF) en het Nederlands Watersportverbond gaven voorlichting over duurzaam varen. Wist je dat je via SEFFF een bouwpakket kunt kopen om zelf je elektrische sloep te (laten) bouwen? Ook gaf de stichting informatie aan mensen die al een boot hebben en graag elektrisch willen gaan varen: welk motorvermogen en accupakket heb je dan nodig zodat je niet het laatste stukje naar de haven moet roeien omdat de accu leeg is? SEFFF kan je helpen met berekeningen om daarvoor de goede keuze te maken. Voor meer info, zie www.SEFFF.frl

Het Watersportverbond wil, net als SEFFF, ook bijdragen aan duurzame watersport door voorlichting te geven over blauwe diesel. Wist je dat je door blauwe diesel te tanken ook al bijdraagt aan minder schadelijke uitstoot van de dieselmotor van je boot? Ook behartigt het Watersportverbond de belangen van de kleine watersporter, die op de SUP, in de roeiboot of kano per definitie emissievrij vaart. Als je in de praktijk obstakels ervaart in jouw vaarwater, neem dan contact op met het Regioteam Fryslân van het Watersportverbond. Ook ideeën voor verdere ontwikkeling van kleine vaarwegen zijn welkom via fryslan@watersportverbond.nl

Natuurliefhebbers komen ruim aan hun trekken in het Bûtefjild. Neem je verrekijker mee en vaar fossielrvij door dit prachtige, onontdekte natuurgebied met zijn mysterieuze streekverhalen en geniet ondertussen van de rust en de ruimte.

Iris Rusz                       Kon Nederlands WatersportVerbond – RegioTeamFriesland

Steven Duursma           SEFFF (Stifting Elektrysk & Fossylfrei Farre Fryslan)