Fossielvrij varen bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van wsv GWS in Grou.

13 januari 2023.
Op 6 januari 2023 vond dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de wsv GWS bij hotel Oostergo in Grou. Deze keer stond deze bijeenkomst in het teken van Fossielvrij varen.
In zijn welkomst-speech stond voorzitter Eelke Boersma in zijn welkomsspeech uitgebreid stil bij de turbulente ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. In dat kader vroeg hij speciaal aandacht voor de noodzaak tot verduurzaming (de energietransitie), die ons allen raakt. Om die reden waren SEFFF-voorzitter Ale Bok en SEFFF-expert/bestuurslid Gert Colenbrander uitgenodigd om een presentatie te houden over de mogelijkheden die er nu en in de toekomst  zijn om ook als watersporter een bijdrage aan die energietransitie te leveren.

Achtereenvolgens passeerden de blauwe diesel (HVO-diesel), de elektrische voorstuwing, en (voor de toekomst) de waterstofaandrijving de revue. Met name over de mogelijkheid om bij een bestaande dieselmotor over te schakelen op HVO , ontstond een levendige discussie, die later aan de bar nog werd voortgezet.Al met al een onderhoudende en inspirerende avond.
Meer weten over duurzaam varen in Fryslân of SEFFF uitnodigen om op jouw vereniging over het onderwerp te presenteren?
Neem dan contact op met Anne van
der Meer a.meer35@upcmail.nl 

Anne F. van der Meer
SEFFF-bestuurslid