SEFFF Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farre Fryslân

Elektrisch varen rekentool SEFFsimw versie 9.4

Disclaimer: SEFFF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het SEFFsim rekenmodel

Rompsnelheid
Economische kruissnelheid
Benodigd motorvermogen voor maximum snelheid van is
Een vaartocht op kruissnelheid met een duur van
vereist een beschikbare accucapaciteit van
en bij een C20 accucapaciteit van
Gewicht accupakket