1. Home
  2. Actueel
  3. Innovatieve e-aandrijving voor pleziervaartuigen

Innovatieve e-aandrijving voor pleziervaartuigen

Voor de groei van het elektrisch varen zijn twee factoren van belang: (1) prijs, en (2) actieradius.

Bij “actieradius” is de vaarweerstand van de boot cruciaal. Immers hoe minder vaarweerstand , hoe minder energie je verbruikt en hoe verder je met je accupakket kunt varen. Datzelfde geldt voor de efficiency van het aandrijfsysteem (e-motor/overbrenging/schroef): hoe efficienter de aandrijving, hoe lager het (nutteloze) energieverlies en hoe hoger het aandeel nuttige accu-energie leidend tot een grotere actieradius.

Om zowel op het gebied van prijs als van efficiency stappen te maken heeft SEFF de Alumnivereniging Werktuigbouwkunde aan de UTwente Principia gevraagd om na te denken over een innovatieve e-aandrijving voor pleziervaartuigen. Deze e-aandrijving zou dan zowel efficienter als ook goedkoper moeten zijn dan bestaande e-aandrijvingen.

Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp met goedkope elektrische naafmotor en een grote, langzaam draaiende schroef als belangrijkste componenten.

In de bestaande pleziervaartwereld worden veel schroeven toegepast met een lage schroefefficiency (25% tot 50%). Bij elektrisch varen gaat er dan heel veel accu-energie verloren door nutteloze water-turbulentie.
Bij dit nieuwe ontwerp gekozen voor een grote, langzaam draaiende schroef met een veel hogere schroefefficiency (ca 75%). Daar is dan een bijpassende e-motor (toerentalbereik) gezocht, die ook nog eens in grote aantallen geproduceerd wordt en daardoor goedkoop is. Een Chinese naafmotor (ontworpen voor elektrische scooters, motoren, golfkarretjes, etc.) bleek aan al deze eisen te voldoen. Met deze bijpassende e-motor kon een toerentalreductie worden uitgespaard, en bovendien kon een apart stuwdruklager worden vermeden omdat het hoofdlager als stuwdruklager kan worden gebruikt. Zo ontstond uiteindelijk een eenvoudig, goedkoop en efficient totaalontwerp.

Vervolgens is een prototype geassembleerd en ingebouwd in een stalen MienSkip-sloep. Daarmee zijn verschillende vaarproeven gedaan, die de gunstige eigenschappen van deze innovatieve e-aandrijving grotendeels bevestigen.
SEFF is een stichting zonder winstoogmerk met als enig doel om het elektrisch varen te bevorderen. SEFF denkt dat deze innovatieve e-aandrijving beduidend aan deze doelstelling bij kan dragen, en stelt daarom het ontwerp en de bijbehorende kennis gratis ter beschikking aan serieuze partners, die dit produkt op de markt willen brengen. Hebt u interesse, neem contact op (contactformulier).

Menu