1. Home
  2. Actueel
  3. De ontwikkeling van de Bûtenfjild Route

De ontwikkeling van de Bûtenfjild Route

Sinds december 2015 is SEFF betrokken bij de ontwikkeling van de Bûtenfjild Route. Dit is een nieuwe vaarroute door het gebied tussen de dorpen Tietsjerk, Veenwouden, Valom, en Mounein.

De gemeentes Dantumadeel en Tietjerksteradiel ontwikkelen samen met de provincie deze route ten behoeve van de recreatie in dit gebied.
Het grootste deel van dit gebied is natuur en daarom was de keuze voor “electric only” snel gemaakt. Een aantal bruggen worden verhoogd en bij Tietsjerk wordt een sluis aangelegd. Aan de andere kant van het gebied ligt de sluis van de Valom. Deze kan nog gebruikt worden waardoor de watersporter dan het traject van de grote Wielen naar de Zwemmer kan afleggen. Er moet nog veel werk verzet worden maar de eerste signalen vanuit de recreatieve hoek zijn bijzonder positief.

De uitvoering staat voor 2016 gepland en de oplevering in 2017.
Uiteraard kan een organisatie als SEFF, die de doelstelling “bevorderen elektrisch varen” hoog in het vaandel heeft, niet om dit soort initiatieven heen.

Zie https://wetterwalden.wordpress.com

 

Menu